Onze missie is om mensen makkelijk begrijpbare informatie te verschaffen over thema’s die in veel gemeenschappen een belangrijke rol spelen. Het gaat met name om de gezondheid van de mens, de gemeenschap en de aarde. Hiermee willen wij een hogere bewustzijn creëren bij de bevolking zodat er een positieve verandering komt in de manier van omgang met ons eigen lichaam en die van onze omgeving. Ons streven hierbij is: leven in harmonie. Onze publicaties zien het licht via Stichting INFUCA.

publicaties

INFUCA is samengesteld uit 2 woorden, te weten informatie en educatie. INFUCA wil de lezer zo volledig en objectief mogelijk informeren. Het doel hiervan is een kritischer lezer met een onafhankelijker mentaliteit die beter onderbouwde beslissingen neemt en zo nodig zijn mening en/of levensstijl aanpast. Bovendien kan de informatie hem helpen in de opvoeding van zijn kind(eren) of de omgang met anderen. Ook kan hij een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen ten behoeve van de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. 

Klik hier voor meer informatie 

infuca-logo-cut.jpg

Belangrijke discussiethema's

De uitdaging van het homohuwelijk

In 2005 hield het homo-huwelijk de ge-moederen in Aruba bezig. Tegenstaanders baseerden zich op het Oude Testament, dat een soort vloed aan verschrikkelijke hemelse straffen in het vooruitzicht stelt aan ongelukkigen...Lees meer...

nieuwste artikelen

One debt island     De oorspronkelijke begroting van 2014 gaf een tekort aan van Afl. 235 miljoen. Hierbij waren niet inbegrepen Afl. 39 miljoen ten behoeve van tegenvallers noch het bedrag van Afl. 170 miljoen ‘vermogensdotatie’ in het kader van de pensioenhervormingen van het APFA.  Lees meer...

One debt island

De oorspronkelijke begroting van 2014 gaf een tekort aan van Afl. 235 miljoen. Hierbij waren niet inbegrepen Afl. 39 miljoen ten behoeve van tegenvallers noch het bedrag van Afl. 170 miljoen ‘vermogensdotatie’ in het kader van de pensioenhervormingen van het APFA. Lees meer...

Waarom voor de CFT?     In dezelfde week dat de voorzitter van de CFT een lezing gaf in de Universiteit van Aruba bracht de fractievoorzitter van de AVP een schrijven uit onder de titel ‘Waarom tegen de CFT’? Daarin gaf hij aan dat de AVP streeft naar realistische financiële en economische normen die in de Constitutie worden gewaarborgd... Lees meer...

Waarom voor de CFT?

In dezelfde week dat de voorzitter van de CFT een lezing gaf in de Universiteit van Aruba bracht de fractievoorzitter van de AVP een schrijven uit onder de titel ‘Waarom tegen de CFT’? Daarin gaf hij aan dat de AVP streeft naar realistische financiële en economische normen die in de Constitutie worden gewaarborgd...Lees meer...

BELANGRIJKE LINKS

The Guardian wordt tot de meest serieuze en gerespecteerde kranten in Groot-Brittannië gerekend. The Guardian is een van de koplopers op het gebied van ‘crowdsourcing’ in de journalistiek: het inzetten van je publiek voor het maken van verhalen.  Lees meer...

The Guardian wordt tot de meest serieuze en gerespecteerde kranten in Groot-Brittannië gerekend. The Guardian is een van de koplopers op het gebied van ‘crowdsourcing’ in de journalistiek: het inzetten van je publiek voor het maken van verhalen. Lees meer...

350.org tracht sinds 2008 een wereldwijde beweging op te zetten ten behoeve van het klimaat.  Lees meer...

350.org tracht sinds 2008 een wereldwijde beweging op te zetten ten behoeve van het klimaat. Lees meer...

Avaaz bestaat slechts enkele jaren maar is in die korte tijd uitgegroeid tot ‘werelds grootste en machtigste netwerk van activisten op het internet.  Lees meer...

Avaaz bestaat slechts enkele jaren maar is in die korte tijd uitgegroeid tot ‘werelds grootste en machtigste netwerk van activisten op het internet. Lees meer...