350.org

350.org tracht sinds 2008 een wereldwijde beweging op te zetten ten behoeve van het klimaat. De on-line campagnes, de organisatie van de gewone man en massale acties worden gecoördineerd door een netwerk dat in ruim 188 landen actief is.

350 staat voor de veiligheid van het klimaat: om onze planeet leefbaar te houden moeten we volgens wetenschappers het aandeel van CO2 in de atmosfeer verlagen van het huidige niveau van 400 deeltjes per miljoen naar maximaal 350 per miljoen.

350.org gelooft er in dat burgerbewegingen over de hele wereld onze leiders moeten confronteren met de werkelijkheid van wetenschap en rechtvaardigheid. Deze bewegingen werken samen om oplossingen te zoeken die een betere toekomst voor ons allen kunnen betekenen.

350.org werkt in bijna elk land ter wereld aan campagnes om bijvoorbeeld koolcentrales te elimineren, de bouw van de Keystone XL pijpleiding in de VS tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te verminderen. Het is er op gericht om burgers aan te moedigen de invloed van de fossiele brandstof industrieën terug te dringen en te werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis die de mens (en niet winst) als uitgangspunt nemen.