ARUBA

Aruba. Een heerlijk eiland. Maar ook een eiland, zoals zoveel andere eilanden en landen wereldwijd, in ontwikkeling. Decennialang met een bevolking dat zich stabiliseerde op 60.000. Na de sluiting van de belangrijkste particuliere werkgever, olieraffinaderij LAGO in 1985, werd in relatief korte tijd omgeschakeld naar de arbeidsintensieve toeristenindustrie. Binnen amper 15 jaar bedroeg het aantal inwoners ruim 110.000. Dat leidde tot de nodige spanningen, onder meer op de natuur: de infrastructuur werd danig uitgebreid, huizen en winkelcentra werden in hoog tempo bijgebouwd; rustige wegen zagen ineens toenemende filevorming. Aruba veranderde, maar bleef mooi. Deze ontwikkeling wordt onnavolgbaar mooi weergegeven in het lied Jamanota van Wil Bauer, een voormalige medewerker van de Vertegenwoordiging van Nederland Overzee (VNO), bij zijn terugkeer naar Nederland. Moge zijn zorg voor de toekomst van Aruba zich vertalen in een grotere zorg van de bewoners voor hun eiland.

 

aruba van vroeger