gemeenschap

In de meeste landen leeft de mens in gemeenschap met anderen. Hoe meer mensen samenleven, hoe meer afspraken mensen moeten maken om alles gladjes te laten verlopen. Door de eeuwen heen en door de grote groei en toenemende complexiteit van gemeenschappen zijn mensen er toe over gegaan om het beleid in hun gemeenschap in handen te leggen van een kleine groep bestuurders en vertegenwoordigers. Daarmee ontstond de politiek en de parlementaire democratie.

Politiek heeft voor veel mensen een nare klank. Het wordt namelijk direct in verband gebracht met conflict, ruzie, vriendjespolitiek, corruptie en eigenbelang. Daarvoor zijn bijna overal ter wereld inderdaad voorbeelden te over. De boeken ‘Goed bestuur & de politieke realiteit’ en ‘25 jaar Status Aparte. Een politiek paradijs’ geven duidelijk aan hoe hier in Aruba inhoud aan ‘politiek’ is gegeven.

Toch oefent politiek ook op jonge mensen met idealen aantrekkingskracht uit en hebben er door de politiek in allerlei landen ook positieve veranderingen plaatsgevonden. Dat kan ook niet anders, want uiteindelijk is politiek de wijze waarop in een samenleving de verschillende groepen of individuen hun belangen en idealen kunnen realiseren. Dit gebeurt meestal op basis van onderhandelingen tussen de verschillende groepen.

In de geschiedenis van de mensheid heeft de politiek een belangrijke rol gespeeld. Vaak ging het er om de belangen van een vorst en zijn familie te vergroten ten koste van de bevolking. Maar ook slaagden ogenschijnlijk zwakke of achtergestelde groeperingen er in hun belangen middels onderhandelingen tot hun recht te laten komen. Een van de beste voorbeelden is de strijd die Nelson Mandela in Zuid-Afrika gevoerd heeft. Een klein overzicht van die strijd wordt beschreven in het artikel ‘Nelson Mandela, van terrorist tot architect van een natie’.

In de geschiedenis van de mensheid is veel onrecht gepleegd door absolute heersers. Niet alleen dictators, maar ook door het volk gekozen leiders eigenden zich het recht toe over alles en iedereen te beslissen. Tot nu toe is de parlementaire democratie het politieke systeem dat door steeds meer landen wordt gezien als het beste middel om de wensen en belangen van de meerderheid van een land aan bod te laten komen. De vraag is natuurlijk of democratie daarvoor inderdaad(nog steeds) het beste systeem is en zo ja, of het naar behoren functioneert en hoe dat zo mogelijk te verbeteren.

 

The award winning documentary 'Inside Job' [2011 | US] by the veteran crusader, Charles Ferguson is the most insightful and illuminating amongst a number of such attempts that deal with the global financial crisis, which is wrecking lives and economies across the world to this day.