WWW.AVAAZ.ORG

Avaaz bestaat slechts enkele jaren maar is in die korte tijd uitgegroeid tot ‘werelds grootste en machtigste netwerk van activisten op het internet.

Avaaz (wat ‘stem’ betekent in verschillende talen) is in 2007 opgezet op basis van een simpele democratische missie: organiseer burgers van alle landen om de kloof te dichten tussen de wereld zoals die nu is en de wereld zoals de meeste mensen die graag willen.

Avaaz stelt miljoenen mensen uit alle rangen en standen van over de hele wereld in staat om actie te ondernemen voor belangrijke kwesties op wereld, regionaal of landsniveau, van corruptie en armoede tot conflict en klimaatverandering. Haar werkwijze via het internet maakt het mogelijk dat duizenden individuele initiatieven, hoe klein dan ook, snel worden omgezet in een gezamenlijke en krachtige beweging.

Op grond van enquêtes heeft Avaaz de volgende prioriteitenlijst voor haar aandachtsgebieden samengesteld:

 1. De strijd tegen politieke corruptie, inbegrepen de macht van ondernemingen over overheden.
 2. Economisch beleid dat het algemeen belang voorrang geeft op de belangen van een kleine elite.
 3. Het voorkomen van catastrofale klimaatverandering.
 4. De aanpak van slavernij en mensenhandel.
 5. De bescherming van onze gezondheid en voedsel, inbegrepen tegen genetisch gemanipuleerde organismen.
 6. De bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en biodiversiteit.
 7. De bescherming van regenwouden en de rechten van de indiaanse bevolking.
 8. De verdediging van rechten voor de vrouw.
 9. Het beëindigen van de oorlog in Syrië.
 10. Het helpen van democratische krachten om de dictatuur in Arabische landen te overwinnen.

De belangrijkste waarden die ons hierbij verenigen zijn:

 • Humanisme en globalisme – zoals Gandhi zei: ‘Ik ben allereerst een mens en daarna pas burger van mijn land’.
 • Gelijkheid – elk mens is gelijk, kostbaar en heeft recht op gelijke rechten, ongeacht ras, geloof, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid.
 • ‘Participatieve’ democratie – politieke democratie moet gaan om eerlijke discussie tussen burgers over wat het best is voor de gemeenschap in plaats van vuil spel tussen eigen belangen.
 • Democratische verantwoording – overheden moeten transparant zijn en verantwoording afleggen aan haar burgers.
 • Verantwoordelijkheid aan de gemeenschap – wij hebben een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de gemeenschap en niet alleen ons eigen belang na te jagen maar het algemeen belang.
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid – wij moeten zelf de verandering uitdragen die wij zo graag in de wereld zien.
 • Moed, mededogen, integriteit en eerlijkheid – wij zijn geen van allen perfect, maar moeten deze waarden zoveel mogelijk in de praktijk proberen te brengen.
 • Ecologie – de mensheid maakt deel uit van een onderling afhankelijk netwerk met onze natuurlijke omgeving en we moeten daar voor zorgen.
 • Rechten voor dieren – dieren zijn ons mededogen waard en verdienen het rechten te hebben.