CONFLICT & HARMONIE

Harmonie lijkt zo logisch dat slechts weinigen zich daar druk om maken. Daardoor zijn er ook maar weinig mensen die echt ‘in harmonie’ leven. Veel meer mensen moeten zich, vaak zelfs letterlijk, voortdurend door het leven slaan om te overleven. Vaak is dat niet eens het gevolg van hun eigen keuze.

De geschiedenis van de mensheid wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door conflicten. Conflicten tussen mensen onderling, tussen groepen, landen en ‘tussen mensen en zijn omgeving’. Daarvoor zijn redenen te over. Een belangrijke reden die bij heel veel conflicten een rol speelt is hebzucht (‘greed’). Het streven om zoveel mogelijk geld en bezittingen bijeen te garen en zo rijk mogelijk te worden. Dit gaat vaak ten koste van anderen of ten koste van de gezondheid van de natuur. De schijnbaar natuurlijke (?) hebzucht van mensen heeft zodoende gezorgd voor veel ellende en schade.

Hebzucht is voor velen een machtige drijfveer. Maar juist omdat dit voor verreweg het grootste deel van de mensheid en de natuur zoveel schadelijke gevolgen heeft, moeten al diegenen die daar onder lijden, zich daar tegen te weer stellen. Dat kan alleen als men zich bewust wordt van die onrechtvaardigheid, hoe die veroorzaakt wordt en wat men daar tegen kan doen.