Inheemse culturen

Ongeveer 4.5% van de wereldwijde populatie bestaat uit inheemse groepen. Zij maken onderdeel uit van cultureel onderscheiden gemeenschappen en hun identiteit wordt met name gevormd door hun omgeving. Dat maakt het land waarop ze leven en de natuurlijke bronnen die in hun omgeving verkrijgbaar zijn onmisbare onderdelen van hun cultuur en economie.

De relatie die ze met hun natuurlijke omgeving hebben is er één van respect en eerbied. Voor de meeste inheemse groepen geldt de filosofie dat natuur en gemeenschap onderling verbonden zijn. Ze worden gezien als één geheel.

De situatie van inheemse volken is zorgwekkend en er moet veel gebeuren wil het algemene welzijn van deze groepen verbeteren. Zoals beschreven door de ‘International Working Group on Indigenous Affairs’: 

“Inheemse volken leven aan de rand van de samenleving; ze zijn arm, minder opgeleid, sterven op jongere leeftijd, zijn veel meer geneigd zelfmoord te plegen en hebben over het algemeen een slechtere gezondheid dan de rest van de bevolking”. 

Het is dan ook niet voor niets dat het Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politiek Rechten van de Mens (IVBPR) een speciale bepaling in het leven heeft geroepen die van toepassing is op minderheden, waaronder inheemse volken. Artikel 27 regelt de rechten voor minderheden: 

“In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen.” 

Aangezien het voortbestaan van inheemse volken een wereldwijd probleem is, wil Stichting Protect our Cultures zich hiervoor inzetten. Zij zal starten met die inheemse groep waar zij momenteel toegang tot heeft, namelijk de Arhuacos van de Sierra Nevada van Santa Marta, in Colombia. In de toekomst zal zij haar werkzaamheden mogelijk kunnen uitbreiden. Om meer te lezen over de stichting en haar activiteiten kunt u hier klikken.