KERNTAKENANALYSE

Gedurende decennia is er door verschillende instanties op gewezen dat het ambtenarenapparaat veel te groot is voor de behoeften van Aruba. Regelmatig werd door instanties als de Sociaaleconomische Raad (SER) aangegeven dat omstreeks 25% van het personeelsbestand overtollig was. Toch was dat geen obstakel voor de opeenvolgende regeringen om door te gaan met het benoemen van steeds meer ambtenaren. Dit paste binnen het partijpolitieke proces om kiezers aan zich te binden via een benoeming. Immers, volgens internationale ‘nomen’ kan 1 benoeming tot ambtenaar 4 stemmen van de familie opleveren. Voor partijen die lang aan de macht willen blijven levert dat enige garantie op voor een minimum aantal stemmen.

Op grond van zeer dringende adviezen van (inter)nationale financieel-economische instanties en de zorgwekkende ontwikkelingen van de publieke financiën ging voormalig regeringspartij MEP eindelijk door de knieën om een kerntakenanalyse te laten uitvoeren. Daarmee moest worden vastgesteld welke taken werkelijk door de overheid moesten worden uitgevoerd en hoeveel mensen er nodig waren met welke vooropleiding om die taken naar behoren uit te voeren. Daarmee zou meteen duidelijk worden hoeveel mensen er precies overbodig waren in het ambtenarenapparaat. Na ontvangst van het rapport in 2008 werd het rapport diep verborgen in een lade en werden er door de regering(en) dus geen conclusies verbonden aan de (kostbare) kerntakenanalyse.

Inmiddels is de financiële situatie van Aruba zodanig dat er hard gesnoeid moet worden in de personeelskosten. Het langer aanhouden van een dergelijk omvangrijke en inefficiënt apparaat is geen optie meer. Na 7 jaar regerings’beleid’ is er echter het nodige veranderd. De conclusies van het rapport kunnen dan mogelijk voor een deel niet zonder meer gebruikt worden als uitgangspunt voor het besluitvormingsproces. Anderzijds is er ook weer niet zoveel veranderd dat het rapport geen waarde meer heeft. Om kapitaalvernietiging tegen te gaan moet er dus een herwaardering plaats vinden en uitvoeren wat nog van toepassing is. Voor een beeld wat de kerntakenanalyse zoal beoogt, volgt hieronder enige illustratie van de Kerntakenanalyse van 2008.