DOVEMANSOREN

In de loop der jaren werd de politiek bij verschillende gelegenheden terdege gewaarschuwd voor de gevolgen van haar beleid met betrekking tot de AOV. Onder andere gebeurde dit in het Rapport ‘Naar een integraal en duurzaam pensioenstelsel  in Aruba’ van 1 maart 2004 van de commissie evaluatie ontwerp-Landsverordening wijziging landsverordening algemene ouderdomsverzekering.

 De volgende tabel laat  de achtereenvolgende  ingrepen zien in de AOV-regeling door de verschillende overheden. Opvallend is dat bij praktisch elke ingreep de overheid direct ernstig gewaarschuwd werd door zowel de SVB-directie zelf als het accountantskantoor. Telkens negeerde de overheid de waarschuwingen. De tabellen over de vergrijzing, de snel oplopende tekorten en het versneld interen op de reserves, laten zien dat het AOV/SVB-fonds, dat voor 70% van de Arubaanse bevolking de enige bron van inkomsten na hun pensionering is, geen lang leven meer beschoren is.

 BELANGRIJKE DATA IN DE GESCHIEDENIS VAN HET ‘OUDERDOMSPENSIOEN’

tabel.jpg

Vorige