Artikelen: politiek in aruba

publicatie

artikel

thema: 1a - achtergronden en praktijk van ondeugdelijk bestuur in aruba

Juli 2014

9

De regering valt de Gouverneur aan omdat hij zich niet aan de Constitutie zou houden, maar…is dat de werkelijke reden? 

September

2

Politieke partijen geven elkaar voortdurend de schuld van alle problemen en beloven zelf gouden Bergen, maar…bieden zij wel de beste oplossing voor alle uitdagingen?

9

De politiek heeft vanaf het begin van de Status Aparte een rampzalig beleid gevoerd. Daarmee heeft zij zelf de autonomie van Aruba de das om gedaan.

16

De vroeger zwaarbevochten autonomie is tegenwoordig veeleer een autonomie voor politici. Voor de bevolking brengt dat grote nadelen met zich mee.

23

De politiek had nooit genoeg geld voor haar toenemende uitgaven. Daarom zocht zij naar en vond zij slinkse manieren om buiten de voorgeschreven weg van de Koninkrijksministerraad om aan buitenlandse leningen te komen.

30

Regeringspartij AVP beschuldigt MEP voortdurend van financieel wanbeleid met als gevolg daarvan belastingmaatregelen om voor de toenemende uitgaven te betalen. Maar…de AVP is zelf geen haar beter en houdt het kiezersvolk voor de gek.

Oktober

7

Oppositiepartij MEP beschuldigt jarenlang de AVP van corruptie, maar…haalt zelf de coalitiegenoot van de AVP die hoofdverantwoordelijk was voor de benoemde corruptiepraktijken in belangrijke overheidsprojecten met veel gejuich binnen haar gelederen.

14

Het parlement is het belangrijkste controleorgaan in een democratie. Maar…in Aruba heeft dat slechts een decoratieve functie.

21

Werkgever- en werknemersorganisaties zijn belangrijke groeperingen in onze gemeenschap. Maar…beseffen zij dat zelf wel?

28

Het volk stelt vertegenwoordigers aan om voor hun belangen op te komen. Maar gebeurt dat wel? En zo niet, wat dan?

November

4

De politiek kiest doelbewust voor ondeugdelijk bestuur. De gemeenschap draagt de kosten daarvan. Gaan we op dezelfde voet verder?

 

publicatie

artikel

thema: 1B - schade en negatieve gevolgen van ondeugdelijk bestuur in aruba 

Januari 2015

5

Een samenvatting van ondeugdelijk bestuur in Aruba, onder meer ten behoeve van de deelnemers aan IPKO.

27

Er is weer niet genoeg geld om alle (nieuwe) aangegane overheidsschulden te betalen. De regering moet dus weer dieper in de zak van haar burgers graaien. Hier is echter geen sprake van een belasting gebaseerd op solidariteit…

Februari

3

Hoeveel schade (onkosten) hebben de praktijken van ondeugdelijk bestuur veroorzaakt? Moeilijk te berekenen maar een (geflatteerde) indruk doet schrikken.

10

Schulden van het land als gevolg van ondeugdelijk bestuur zijn niet alleen voor het land een probleem, maar hebben voor elke burger allerlei negatieve gevolgen.

17

Ondeugdelijk bestuur is niet zozeer het gevolg van simpele onwetendheid of amateurisme van bestuurders en parlementariërs, maar van doelbewust beleid om een vet slaatje te slaan uit de publieke middelen.

24

Arubaanse politici hebben zich niet alleen decennialang gekenmerkt door een groot gebrek aan integriteit, maar ook door knullig beleid op velerlei gebied. Het blijkt steeds weer dat zij het gewoon niet kunnen.

Maart

3

De SER geeft oplossingen voor de huidige financiële problemen aan maar laat na de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen aan te kaarten. Nieuwe maatregelen zullen dan ook steeds weer nodig zijn.

10

De regering en haar pleitbezorgers in het parlement spreken zich uit tegen de CFT. Maar hun ‘autonoom’ bepaald beleid met negeren van alle adviezen gedurende de laatste 30 jaar heeft de gemeenschap niet de zegeningen gebracht die zij steeds voorspiegelden. Integendeel! Zij moeten dus aan het handje verder…

24

Een beperkt overzicht van schulden geeft aan hoe regeringen de komende jaren hun eigen speelruimte volledig aan banden hebben gelegd. Hun oplossing weerspiegelt hun beleid: gebakken lucht!

April

7

contraproductief beleid

Aruba heeft enorme schulden en de overheid heeft (wederom) ingezet op uitbreiding van hotelcapaciteit om de economie verder te stimuleren. Maar…is dat wel in het belang van haar bewoners en toeristen?

21

Aruba heeft het parlementaire democratische stelsel van Nederland gekopieerd. Maar…kan het de principes die daar aan ten grondslag liggen wel aan? Zijn de tekortkomingen hierin niet een belangrijke reden voor het falen van het Arubaanse bestuur en parlement?

28

Het gaat niet goed met Aruba, maar…moeten we dan maar bij de pakken neer blijven zitten of kunnen en misschien zelfs moeten we er zelf iets aan doen, samen met anderen? En wat moet er dan zoal gedaan worden?

 

publicatie

artikel

thema: 1c - noodzaak en mogelijkheden voor goed bestuur in aruba

Maart

31

Elk nadeel heb z’n voordeel. Wanneer het moeilijk slechter kan komen mensen bij hun zinnen en zoeken naar de oorzaken en oplossing van het werkelijke probleem.

 

publicatie

artikel

thema: 2 - parlementaire democratie in aruba

Januari

13

Er is een duidelijke kloof tussen theorie en praktijk van de parlementaire democratie in Aruba. Maar er is ook een grote kloof tussen politici en burgers. Zijn politici alleen de oorzaak van alle problemen of vertoont de democratie zelf teveel slijtage?

20

De democratie is er ‘voor het volk’, maar klopt dit wel? Het lijkt er sterk op dat de huidige vorm van democratie zelf inherent is aan corruptie.

Maart

17

Democratie is gebaseerd op hoogstaande idealen voor het volk. In de praktijk gedraagt het volk zich minder idealistisch. Maar ook gekozen politici maken er een potje van en maken misbruik van de onwetendheid van de bevolking.

 

publicatie

artikel

thema: 3 - verwante artikelen

April

14

Vrije beroepen of monopolie?

Veel beoefenaars van de zgn. vrije beroepen zien zichzelf als ondernemers. Maar is dat wel zo? In hoeverre is er sprake van vrije marktwerking waarbij gezonde concurrentie prijs en kwaliteit bepaalt? Of gaat het meer om vastgestelde monopolies? Wordt het geen tijd om hier een kritische blik op te werpen?